Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng đối với thành viên

 • Khi sử dụng các nội dung, kiến thức trên Website Blog của chúng tôi thì các bạn cần.
 • Tôn trọng nội dung mà ban quản trị biên tập.
 • Không tuyên truyền, công kích hay phát tán các nội dung đồi trụy.
 • Không Spam vì mỗi comment đều được kiểm duyệt kỹ càng.
 • Không tuyên truyền các vấn đề liên quan đến chính trị.
 • Đối với các thành viên cố tình vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn.
 • Người dùng có trách nhiệm, chịu trách nhiệm pháp lý với các nội dung trên Website
  Emeovat.

Điều khoản đối với ban quản trị

 • Với các thành viên vi phạm: Xóa thẳng tay các Comment hay các nội dung không lành mạnh.
 • Sàng lọc nội dung và kiểm duyệt kỹ càng.
 • Tố cáo thẳng tay các trường hợp lấy cắp nội dung trên website Emeovat khi chưa được
  đồng ý của ban quản trị.
 • Thống nhất các điều khoản mà Emeovat đưa ra với ban quản trị.